2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Gebruikte terminologie > Werknemersrisico
Werknemersrisico - Hans Wierenga

Een risico hoort bij de partij die er het meest last van heeft als het verkeerd wordt ingeschat en het meeste profijt heeft van investeringen om het risico te beperken. Dat fungeert als prikkel. Het risico dat je niet voldoende aantrekkelijk op de arbeidsmarkt bent is een werknemersrisico. Je hebt er zelf profijt van als het goed zit, want je kan meer salaris vragen of naar een andere werkgever gaan.Als het fout gaat heb jij de grootste last. Het risico dat je arbeidsongeschikt raakt is een werknemersrisico. De werknemer – eventueel door de vakbond daarin ondersteund – dient deze risico’s te beperken. Daarbij is het overigens wel mogelijk en wellicht raadzaam om met de werkgever afspraken te maken, omdat het beperken van deze risico’s ook in zijn belang zijn.


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS