2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Nieuwe perspectieven > Mijn en dijn
Mijn en dijn - Hans Wierenga

Het sociaal contract is tegen diefstal, ook wanneer het door de overheid wordt gepleegd en daarom slechts in morele zin diefstal mag heten. In de definitie van het sociaal contract is er sprake van diefstal als geld uit jouw zak wordt gehaald zonder tegenprestatie en zonder dat er sprake is van nood.

Je kunt worden bestolen zonder dat een cent uit jouw zak is verdwenen.  Dat gebeurt als een schuld ontstaat die geheel of gedeeltelijk voor jouw rekening komt. Op deze manier steelt de overheid in Nederland tientallen miljarden euro’s, elk jaar opnieuw.  Maar niet door middel van de staatsschuld, alle gedoe daarover ten spijt. De staatsschuld wordt ten dele gecompenseerd door de te verwachten opbrengsten van investeringen. Maar tegenover de AOW staat helemaal niets, niet eens het zogenaamde AOW-fonds.


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS