2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Gebruikte terminologie > Kwaliteitsjaren
Kwaliteitsjaren

Een maat waarin het nut van een medische behandeling of veiligheidsmaatregel in verband wordt gebracht met het aantal toegevoegde levensjaren, vermenigvuldigd met een correctiefactor voor de kwaliteit van die levensjaren. Het aantal kwaliteitsjaren dat een ingreep oplevert is bepalend voor het maximum bedrag dat het mag kosten, of het nou om een fietspad of een hersenoperatie gaat. Omgekeerd, het aantal kwaliteitsjaren dat een roker vergooit door te roken wordt met dit maximumbedrag vermenigvuldigd om de belasting op tabak te berekenen. Het kan niet zo zijn dat een doel waarvoor de gemeenschap grote offers brengt zo maar onderuit wordt gehaald.


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS