2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Nieuwe perspectieven > Gij zult niet stelen
Gij zult niet stelen - Hans Wierenga

Het geld van de komende generaties is van hen, niet van ons. Zij gaan erover. Wij gaan over ons eigen geld. Het is onbestaanbaar dat wij onszelf hun geld toeëigenen, door geld te lenen om onze levensstijl te bekostigen en hen met de rekening te presenteren. Dat is gewoon stelen. Schulden maken is schulden hebben. 


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS