2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Gebruikte terminologie > Effectief financieringstekort
Effectief financieringstekort

Het bedrag dat de overheid meer uitgeeft dan het ontvangt, minus de nieuwe investeringen en plus de geoormerkte bedragen voor eerdere investeringen en de reserveringen voor de nieuw opgebouwde aanspraken.

Bij een zuivere berekening van het tekort worden de aardgasbaten niet als ontvangsten aangemerkt, net zo min als wij het geld dat wij van onze bankrekeningen afhalen als ontvangsten tellen.


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS