2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Woordenlijst

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Woordenlijst
Gebruikte terminologie > AOW-schuld
AOW-schuld

De AOW-schuld is het bedrag dat wij nu in kas hadden moeten hebben om de bestaande AOW-aanspraken te dekken. De hoogte van de schuld hangt ervan af of de aanspraken ten gevolge van de AOW-onderbetaling worden bijgesteld. Doen wij dat niet, dan bedroeg de schuld volgens Professor Frans van Schaik vijf jaar geleden al een slordige 1000 miljard euro - zie “Overheidsvermogen getrouw in beeld. Schuiven wij de rekening door naar toekomstige generaties?”.

De AOW-schuld maakt deel uit van de effectieve staatsschuld, en zal op dezelfde manier worden weggewerkt.

Voor de goede orde: tegenover de AOW-schuld staan de investeringen die in opvoeding, onderwijs en infrastructuur zijn gepleegd en nog niet volledig zijn terugbetaald. Netto blijft er een schuld over, maar die is vele malen kleiner dan de AOW-schuld.


Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS