1 juni 2020
Het Sociaal Contract
Vragen

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Vragen Vaak gestelde vragen 2 juni 2012

Komt je vraag hieronder niet aan de orde? Stuur dan een e-mail via het Contactpagina.

Kunnen wij het maken om de AOW-beloftes niet na te komen?
Mensen met terugwerkende kracht pakken mag toch niet?

Onderwerp: Kunnen wij het maken om de AOW-beloftes niet na te komen?

Beloofd is beloofd, toch? En een rotsvaste AOW is toch aan de mensen beloofd? Dan kun je het toch niet maken om dat van de mensen af te pakken? Des te meer omdat alles wat hun oude dag nog leuk had moeten maken buiten hun financieel bereik wordt geplaatst? Hebben ze dan tevergeefs gespaard?

Antwoord

Laten wij beginnen om te zeggen dat het lot van ouderen ons wel degelijk aangaat. Wij vinden dat iedereen een menswaardig bestaan moet kunnen leiden. Wij vinden dat iedereen de mogelijkheid moet hebben om aan de samenleving deel te nemen. Wij vinden dat mensen moeten worden beloond als ze geld opzij hebben gelegd om minder van de gemeenschap afhankelijk te zijn. Daarom verlenen wij respectvolle bijstand. Ze hebben niet tevergeefs gespaard.

Beloofd is slechts beloofd als diegene die de belofte doet over de middelen om de belofte na te komen beschikt. Als jij mijn fiets aan je partner belooft, geeft jouw belofte je partner niet het recht om mijn fiets van mij af te pakken. Ook niet als jullie samen een wet uitvaardigen dat mijn fiets van jullie is. Het geld van de volgende generaties is van hen, en daar gaan wij niet over.

Dat neemt niet weg dat vele ouderen het gevoel zullen hebben dat alles wat het leven leuk had moeten maken van hen wordt afgepakt. Ten dele is dat gevoel terecht. Ze hebben pech. Maar waarom zouden ze meer moeten krijgen dan iemand met bijstand die zijn hele leven pech heeft gehad? Waarom zal wat zij aan anderen gunden niet voor hen genoeg zijn? Zij mogen blij zijn dat het niveau van de bijstand hoger is dan wat zij zelf anderen gunden, omdat het mensen in staat stelt om aan de samenleving deel te nemen.

[ Terug naar boven ]
Onderwerp: Mensen met terugwerkende kracht pakken mag toch niet?

Het korten op de AOW omdat gepensioneerden in het verleden daarvoor te weinig premie hebben afgedragen moet toch niet kunnen? Dat staat toch gelijk met het veranderen van de spelregels tijdens het spel?

Antwoord

Dat is het nou juist: de spelregels in dit geval bestaan uit de Grondwet en de gouden regel. Want in een spel, waarin de deelnemers die aan zet zijn de spelregels naar eigen inzicht en voordeel  kunnen bepalen, zijn de spelregels die bepalen welke spelregels geldig zijn de echte spelregels. De Algemene Ouderdomswet is sinds de wijziging van de Grondwet in 1983 daarmee in strijd. Toen is de nondiscriminatiebepaling in artikel 1 aan de Grondwet toegevoegd. Een wet die zegt dat ouderen die de helft van de benodigde premie een hele AOW-uitkering krijgen en volgende generaties veroordeelt tot het betalen van een dubbele premie om wellicht de helft van een AOW-uitkering te krijgen is evident discriminerend. Het is de plicht van elke regering die de Grondwet wil handhaven het omslag-element van de AOW ongedaan te maken. Het heeft geen moreel of juridisch bestaansrecht.

De constructie in de AOW die voorziet in gelijke uitkeringen voor mensen ongeacht of ze veel of weinig AOW-premie betaald hebben is niet in strijd met de Grondwet. Ook al is het in strijd met de verzekeringsgedachte van het sociaal contract: het was een legitieme keuze van het volk en het zal worden gehandhaafd.

[ Terug naar boven ]

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS