9 april 2020
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Natuur & Milieu Zorg voor de aarde 2 juni 2012

Op de aarde zijn wij zuinig. Wij hebben er maar één van. Maar wij laten ons niet sturen door de angst...

Wij gunnen onze kinderen een wereld waarin de natuur even welig tiert als toen wij kinderen waren. Soortenrijkdom houden wij in stand. Verstedelijking wordt door uitbreiding van het areaal dat aan natuurgebieden gewijd is gecompenseerd.

Boeren zijn producenten en landschapsbeheerders. De gemeenschap betaalt ze slechts voor dat laatste. Voor dieronvriendelijke praktijken betalen wij niet. Koeien mogen weer grazen in de wei en kippen en varkens hebben bewegingsruimte.

Ten aanzien van ‘global warming’ kunnen wij twee fouten maken. Wij kunnen de ernst daarvan onderschatten, met als gevolg wereldwijde klimaatrampen. Of wij kunnen worden genept door een samenzwering van wetenschappers die ons voorliegen dat klimaatrampen dreigen, met als gevolg dat de maatregelen die wij nemen er slechts voor zorgen dat onze kinderen net zoals wij over fossiele brandstoffen kunnen beschikken en dat wij een beetje voor gek staan. Mensen die de laatste fout veel erger vinden dan de eerste hebben bijzonder kwetsbare ego’s of zijn bijzonder eigenwijs of beide. Ze tonen aan dat ze voor het dragen van regeringsverantwoordelijkheid ongeschikt zijn.

Belastingen op auto’s en brandstof worden uitsluitend aangewend ten behoeve van het wegennet en de vermindering van dan wel de compensatie voor de daaraan verbonden milieuvervuiling.

De BPM op een auto is evenredig met de aanslag op het milieu die de productie daarvan veroorzaakt.

De motorrijtuigbelasting is evenredig met het CO2 uitstoot dat een voertuig produceert. Dat wordt berekend door de afgelegde kilometerafstand te vermenigvuldigen met de gemiddelde uitstoot per kilometer voor het model. De eigenaar dient vier keer per jaar de kilometerstand op te geven. Een ingewikkeld systeem met tolpoorten, kastjes en dergelijke is niet nodig. Als overgangsregeling zal over auto’s, waarvoor in het verleden te weinig BPM is betaald, de uitstoot van een gemiddelde auto in rekening worden gebracht, totdat het BPM verschil is afgedekt door te veel betaalde motorrijtuigbelasting.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS