16 januari 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Economie De woningmarktcarrousel 1 juni 2012

Onze woningmarkt zit op slot. De politieke oude hap heeft niets gedaan dat het vlot heeft kunnen trekken. Erger nog, niets dat ze van plan zijn zal dat voor elkaar krijgen. Pijnlijke ingrepen zijn daarvoor nodig.

De prijzen van woningen in Nederland zijn nog steeds te hoog, zelfs na de daling die met de crisis is ingezet. Dat komt door de hypotheekrenteaftrek en omdat gemeenten de grondexploitatie als melkkoe hebben willen gebruiken. Wie nu een woning koopt, betaalt voor lucht en neemt het risico de waarde van zijn woning verder te zien dalen. Pas als onze woningprijzen met die in Duitsland vergelijkbaar zijn is de lucht eruit. Dat is een situatie die zo snel mogelijk bereikt moet worden, want dan pas wordt het aantrekkelijk voor kopers om te kopen en voor banken om te lenen. Tot dan blijft onze woningmarkt op slot.

Door het stopzetten van de hypotheekrenteaftrek zullen de huizenbezitters die bovenmatig daarvan hebben geprofiteerd veelal hun hypotheeklasten niet meer kunnen opbrengen. Zij zullen hun huis voor luchtloze prijzen moeten verkopen. Velen zullen geconfronteerd worden met een situatie waarin de waarde van hun huis onvoldoende is om hun hypotheek af te lossen. Dat is hun pech, net zoals zij ooit de overwaarde op hun huis tot hun geluk hebben gerekend. Zij hebben ‘kop – ik win, munt – jullie verliezen’ met de gemeenschap gespeeld, maar de gemeenschap weigert mee te spelen. Wel verschaft de gemeenschap hen een achtergestelde lening ter waarde van het verschil tussen de WOZ-waarde bij aankoop en die bij verkoop, waardoor ze een nieuwe start kunnen maken en onze banken niet failliet gaan. Wij laten niemand vallen!

Starters, zowel oud als nieuw, krijgen kansen omdat de woningen goedkoop zijn. Er is daarvan voldoende aanbod, omdat de vele mensen die ondermatig van de hypotheekrenteaftrek geprofiteerd hebben de overstap naar een duurdere woning kunnen en willen maken.  Deze overstap is goed te doen want de duurdere woningen zullen veel sterker in prijs dalen dan de goedkopere, terwijl hun besteedbare inkomens stijgen omdat ze minder belasting betalen.

Woningbouwcorporaties worden niet rechtstreeks gesubsidieerd. In plaats daarvan vragen zij reële huurprijzen. De huurders krijgen bijstand voor zo ver ze dit nodig hebben om hun huur op te brengen. Zo wordt voorkomen dat scheefwonen nog langer gesubsidieerd wordt. Voor vele scheefwoners wordt kopen aantrekkelijker dan huren, zeker gezien de sterk gedaalde woningprijzen. Omdat bijstand tot het lenigen van nood beperkt wordt, zullen bijstandsontvangers met een sociale woning die groter of luxer dan nodig is op termijn goedkoper moeten gaan wonen.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS