14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Het Sociaal Contract in de media Het Sociaal Contract ziet af van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 30 juli 2012

De partij ‘Het Sociaal Contract’ – de jongste van de 39 debuterende partijen – liet vandaag weten af te zien van deelname aan de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.

Het partijbestuur constateert dat de aanloop voor deelname aan de verkiezingen te kort is geweest. “Wij zijn pas op 12 juni opgericht en onze website is op 19 juni live gegaan” zegt partijvoorzitter Hans Wierenga. “Het vergaren van voldoende steun om een kandidatenlijst in te kunnen dienen vergt veel meer tijd dan de anderhalve maand die wij tot onze beschikking hadden. Maar wij staan op de kaart en dat biedt een basis om verder te gaan”.

De partij heeft besloten zich op de volgende Tweede Kamerverkiezingen te richten. Zij denkt niet dat zij daar nog vier jaar op hoeft te wachten. Wierenga verwoordt deze verwachting als volgt: “De versnippering van de politiek leidt tot een situatie waarin minimaal drie en waarschijnlijk vier of vijf partijen voor een meerderheid nodig zijn. Een dergelijke coalitie mist de kracht om de ingrijpende maatregelen te nemen die nodig zijn om de woningmarkt vlot te trekken, de economie op gang te brengen en ons voor te bereiden op de gevolgen van de vergrijzing”.

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS