2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Financiën Verzekeringen voor het volk en de werknemers 15 juni 2012

Wij kennen volksverzekeringen, waaraan iedereen meedoet, en werknemersverzekeringen, zoals de WW voor als wij werkloos worden. Ze worden echter niet als verzekeringen gehanteerd. Betaalde premie geeft geen recht en er worden geen reserves opgebouwd. Met het Sociaal Contract wordt dat anders.

Wij bouwen de volks- en werknemersverzekeringen om tot echte verzekeringen, waarin betaalde premie navenant recht oplevert. Dat is anders dan nu, waarin jouw premies worden aangewend om lopende uitkeringen te betalen, er geen reserves worden opgebouwd en op elk moment kan worden besloten op de rechten te korten.

Voor de volksverzekeringen betekent dit dat de premie niet langer inkomensafhankelijk is. Iedereen betaalt dezelfde premie. Als je dat niet kan opbrengen, doe je feitelijk een financieel beroep op de gemeenschap. Daarvoor ben je op de bijstand aangewezen. Dat is pijnlijk voor jou en de gemeenschap, maar het is beter om de pijn te voelen en dan gepast te reageren dan de pijn te onderdrukken.

Voor de werknemersverzekeringen betekent dit dat de koppeling tussen premie en recht transparant wordt. Politieke spelletjes waarin het recht dat tegenover jouw premie achteraf wordt aangepast zijn net zo verboden als wanneer een verzekeringsmaatschappij dat zou proberen.

Het toepassen van het "gelijk recht is gelijke premie"-principe confronteert ons met de hoogte van onze zorguitgaven. Iedereen betaalt de volledige ziektekostenpremie van iets meer dan €1000, daar begint het mee. Wij geven ongeveer €71 miljard uit aan AWBZ en ZVW. Dat moet worden opgebracht door werkenden en AOW-ers, want het is te vergelijken met een brandverzekering: wie nu betaalt heeft nu recht. Dat is ongeveer €5000 per jaar. Daarnaast dienen wij in de pakweg 50 jaar tussen schoolverlating en de AOW genoeg op te brengen voor gemiddeld 20 AOW-jaren. Om met onze AOW de volledige premies voor ziektekosten, AWBZ en ZVW te kunnen opbrengen en nog €10.000 over te houden moet de AOW-premie bij een reële rentevoet van 2%  iets van €4000 per jaar bedragen. Elke werkende dient daarom €10,000 per jaar aan premies voor volksverzekering en ziektekosten af te dragen. Alleen wat daarna overblijft is echt inkomen.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS