2 juni 2020
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Financiën De staatsschuld 13 juni 2012

Wanneer mag de gemeenschap geld lenen? Het Sociaal Contract geeft daar regels voor. En het heeft ook een goede regeling voor de bestaande staatsschuld.

De overheid leent geld alleen om investeringen te bekostigen, niet om lopende kosten te betalen. Immers, alle leningen moeten een keer worden terugbetaald, met rente. Het lenen van geld om lopende kosten te betalen komt erop neer dat wij volgende generaties laten betalen voor onze levensstijl; dat is fundamenteel oneerlijk.

Niet alle schuld is problematisch. Schuld die door geoormerkte opbrengsten gedekt wordt mag. Daarentegen zijn toekomstige aanspraken effectief ook een schuld. De effectieve staatsschuld is de schuld van de generaties waaronder die ontstaan is. Zij betalen daar rente over en het wordt uiterlijk bij hun overlijden geïnd.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS