20 januari 2020
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Volksgezondheid & Sport Schone lucht 2 juni 2012

Rokers zijn volwaardige burgers. Dat houdt niet in dat roken zo maar getoleereerd wordt...

Rokers zijn volwaardige burgers en worden als zodanig behandeld. Ze worden niet betutteld en betuttelen anderen ook niet. Rokers worden niet achtergesteld en niet voorgetrokken in het arbeidsproces, de gezondheidszorg of het bijdragen aan gemeenschapsgelden. Accijns op tabak wordt afgeschaft, want de gemeenschap wil daar niet aan verdienen. Op tabaksproducten wordt louter een bijdrage geheven, equivalent aan het bedrag dat in de gezondheidszorg wordt uitgegeven om het aantal kwaliteitsjaren dat met roken verloren gaat te besparen. De opbrengsten hiervan worden aan de gezondheidszorg besteed.

Er wordt niet gerookt op enig overdekte of ommuurde plek waar een burger mag worden geacht zich te begeven zonder eerst toestemming van de roker te vragen. Immers, daar roken zou een betutteling van niet-rokers inhouden, omdat een roker dan voor ze zou uitmaken dat hun lucht mag worden vervuild. Rookruimtes binnen gebouwen waarin gewerkt wordt of horeca wordt bedreven worden niet toegestaan. Overtredingen van rookverboden worden bestraft met fikse boetes voor de overtreders.

Afwezigheid van de werkplek om te roken wordt door werkgevers niet anders behandeld dan daarmee vergelijkbaar structureel verzuim. In de regel houdt dat in dat deze tijd ofwel ingehaald moet worden ofwel tot een inhouding op het loon leidt.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS