14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Het Sociaal Contract in de media Persbericht: De Kiesraad registreert Het Sociaal Contract 18 juni 2012

Dinsdag, 19 juni 2012

Vandaag heeft de Kiesraad nieuwe partij “Het Sociaal Contract” toegelaten voor deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen 2012.

De partij stelt zich als doel van Nederland een samenleving te maken waaraan iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, waarin niemand wordt voorgetrokken en waar wij niemand laten vallen.

Het Sociaal Contract is van mening dat de huidige politiek structureel aan voortrekkerij doet. Mensen die jarenlang voordeel hebben genoten kunnen daar mee doorgaan, terwijl de komende generaties deze voordelen wordt ontzegd. En dat terwijl ze wel met enorme staatsschulden geconfronteerd worden. De komende generaties delen nauwelijks in de lusten en bovenmatig in de lasten. Dat komt omdat de huidige politiek de status quo als norm hanteert, waarvan niet te veel mag worden afgeweken. Daardoor is zij veroordeeld tot rommelen in de marge, en is zij niet in staat om de problemen op de arbeidsmarkt, de woningmarkt en de oudedagsvoorziening op te lossen. Sterker nog, zij pleegt roofbouw op onze samenleving, wij boeren steeds verder achteruit. Als dat al het geval is terwijl de werkloosheid relatief laag is en de export floreert, hoe moet het straks, als er veel meer ouderen en minder werkenden zijn, de aardgasbaten op zijn en wij meer concurrentie van opkomende landen zoals India en China krijgen?

De partij stelt een nieuw referentiekader voor, waarmee bepaald kan worden of maatregelen eerlijk en rechtvaardig zijn – het sociaal contract. In het sociaal contract worden bijdragen van de gemeenschap aan haar leden onderscheiden in investeringen, verzekeringen en bijstand. Investeringen doen wij omdat wij verwachten dat ze hun geld opbrengen. Verzekeringen bieden wij aan om risico’s met elkaar te delen; betaalde premie geeft navenant recht. Bijstand verlenen wij aan leden van de gemeenschap die in nood verkeren, waarbij gelijke nood gelijk gelenigd wordt. Verder geeft het sociaal contract aan dat het recht van de gemeenschap om belastingen te innen begrensd is. Het wordt bepaald door de waarde die de gemeenschap aan de belastingbetaler toevoegt. Dat houdt ook in dat de belastingbetaler de kosten van de gemeenschap niet mag doorschuiven naar de komende generaties: schulden maken is schulden hebben.

De partij constateert dat onze AOW onderbetaald is. Onderbetaald is onderverzekerd. Daarom wordt de AOW met ongeveer een derde gekort. Wie daardoor in nood komt krijgt bijstand, want wij laten niemand vallen.

Het volledige programma van de partij is te vinden op www.hetsociaalcontract.nl. Daar valt onder meer te lezen hoe het Sociaal Contract de woningmarkt vlot zal trekken, bijstandstrekkers tot volwaardige leden van de gemeenschap maakt, onze economie weer tot bloei brengt en Nederland toekomstvast en eerlijk zal maken.

Het Sociaal Contract is een initiatief van twee generaties, in de personen van Hans en Rex Wierenga.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS