16 januari 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Economie Hoe krijgt het Sociaal Contract de economie op gang? 6 juni 2012

Onze hele economie zit nu vast. Niemand durft risico's te nemen, want niets is zeker. Het Sociaal Contract verschaft nieuwe zekerheden in de woningmarkt en de arbeidsmarkt, waardoor wij wel zullen durven investeren. Opnieuw zal ons geld rollen. Nog mooier, het geld dat wij uitgeven rolt vanzelf in onze zakken terug, met rente! Daar zorgt het Sociaal Contract voor!

Het Sociaal Contract doet zeer veel om onze economie weer op gang te brengen.

Ten eerste, het zorgt dat werkgevers niet worden opgezadeld met onzinnige en onbeheersbare risico's zodra ze werknemers aannemen. Werkgevers dragen werkgevers-risico's en werknemers dragen werknemers-risico's, en dat is voor beiden een vooruitgang.

Ten tweede, het zorgt dat de woningmarkt weer vlot getrokken wordt. Dat gebeurt door alle lucht uit de huizenprijzen te halen - zowel bij de bestaande huizen als bij nieuwbouw. Daardoor worden ze betaalbaar voor nieuwkomers.

Ten derde, het zorgt ervoor dat ons geld toekomstvast wordt besteed, in plaats van over de balk te worden gegooid aan uitgaven waarvan wij achteraf spijt krijgen. Het maakt wat uit of ons geld wordt besteed aan consumptie of aan het vergroten van onze productiecapaciteit. Meer productiecapaciteit – bijvoorbeeld door in de kenniseconomie te investeren – zorgt voor meer welvaart. Vanwege de weglekeffecten naar onze handelspartners stimuleert meer consumptie onze economie nauwelijks, en levert het meer schulden op waardoor wij nog verder inzakken. Omdat investeringen niet en consumptie wel tot vergroting van de individuele effectieve staatsschuld leidt, geeft het sociaal contract de juiste prikkels af.

Tenslotte zorgt het dat de financiële prikkel om meer te gaan werken vergroot wordt. Wie te weinig werkt boert achteruit. Het gelijktrekken van de premies voor de volksverzekeringen confronteert ons met de harde realiteit: wie deze premies niet opbrengt voorziet niet in zijn eigen levensonderhoud, maar doet een beroep op de gemeenschapskas. Wie meer werkt houdt van elk verdiende euro veel meer over. Wie inteert op zijn vermogen zal toch liever gaan werken.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS