14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Hoe bedrijven wij politiek? Het bindende referendum over het Sociaal Contract 6 juni 2012

Het Sociaal Contract is zo nieuw en anders dat het eng is. Het is daarom iets waarover wij als gemeenschap goed moeten nadenken voor wij het invoeren. Daarom wordt het pas ingevoerd na een referendum waarin heel de gemeenschap de kans krijgt zich erover uit te spreken.

Het Sociaal Contract zal slechts dan deel uitmaken van een regering of een regering gedogen indien deze regering zich verplicht om uiterlijk binnen een jaar na de verkiezingen een bindend referendum te houden over de invoering van het Sociaal Contract. Bindend houdt in dit geval in dat de benodigde wetgeving zowel de Tweede als de Eerste Kamer gepasseerd heeft, met voldoende detaillering om invoering per 1 januari van het volgende jaar zonder meer mogelijk te maken.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS