14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Natuur & Milieu

Zoals Mahatma Ghandi zei: "De aarde is niet van ons. Wij hebben haar in bruikleen van onze kinderen". Een partij die aanstuurt op een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten tussen de generaties kan niet over milieuvraagstukken zwijgen. 

Zorg voor de aarde

Op de aarde zijn wij zuinig. Wij hebben er maar één van. Maar wij laten ons niet sturen door de angst...

meer

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS