14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Maatschappij

Het Sociaal Contract leidt tot andere maatschappelijke verhoudingen. Wij horen bij elkaar, en dat heeft gevolgen voor ons gedrag. 

Democratie volgens de gouden regel

Democratie wordt vaak gedefinieerd als de helft plus 1. Dat is niet hoe Het Sociaal Contract het wil. Wij stellen spelregels voor die voorkomen dat de meerderheid haar macht misbruikt om anderen haar wil op te leggen.

meer
Europa

Nederland is gebaat bij goede internationale betrekkingen, zowel met landen veraf als dichtbij. De EU en de euro hebben het voor ons makkelijker gemaakt om handel te drijven en zodoende veel geld opgeleverd. Tegelijkertijd hebben ze ons ook kwetsbaarder gemaakt.

meer
Handhaving en gedragsverbetering

Maatregelen om wetten te handhaven zijn bedoeld om ons land veiliger te maken, niet om de gemeenschapskas te spekken. De inzet is gedragsverbetering.

meer
Het gezin

Het gezin is de belangrijkste plaats waar wij leren wat een gemeenschap is en hoe wij daarin tot ons recht kunnen komen. Goed functionerende gezinnen zijn mede daarom voorwaardelijk voor een goed functionerende gemeenschap. Een investering in de gezinnen van ons land is een investering in onze gemeenschappelijke toekomst.

meer
Immigratie

Van oudsher is ons land een immigratieland, en steeds zijn wij er beter van geworden. Deze positieve balans willen wij handhaven. Maar wij zijn wel voorzichtig met immigratie. Het raakt het hart van de gemeenschap.

meer

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS