16 januari 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Maatschappij Handhaving en gedragsverbetering 2 juni 2012

Maatregelen om wetten te handhaven zijn bedoeld om ons land veiliger te maken, niet om de gemeenschapskas te spekken. De inzet is gedragsverbetering.

Wanneer je een verkeersovertreding begaat krijg je daar de eerste keer geen boete voor, maar een schriftelijke waarschuwing, die uiterlijk de dag na de overtreding op de post wordt gedaan.

Alle opbrengsten van verkeersboetes worden besteed aan de verkeersveiligheid. Niemand moet kunnen zeggen dat hij of zij beboet is om de staatskas te spekken, om zich daardoor een vrijbrief te geven verkeersgevaarlijk gedrag voort te zetten of anderen tot dergelijk gedrag aan te zetten. Mensenlevens zijn daar veel te belangrijk voor. Dat is overigens ook de reden waarom de hoogte van boetes stijgt met de draagkracht van de overtreder.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS