14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Financiën

Bij het Sociaal Contract is de huidige verdeling van lusten en lasten niet het referentiekader voor wat billijk is. En dat is maar goed ook, want dat leidt tot politieke 'oplossingen' waarin de mensen die nu voordeel genieten dat tot in lengte van jaren kunnen blijven doen, en nieuwkomers vooral met lasten opgezadeld worden. Het Sociaal Contract maakt een nieuwe verdeling mogelijk, waarin de mensen die nu voordeel genieten solidair zijn met de rest. 

De staatsschuld

Wanneer mag de gemeenschap geld lenen? Het Sociaal Contract geeft daar regels voor. En het heeft ook een goede regeling voor de bestaande staatsschuld.

meer
Een waardige oude dag

De AOW moet anders. Niet alleen om dat het onbetaalbaar wordt - alhoewel dat als een paal boven water staat - maar omdat het oneerlijk is. Wij betalen ouderen met het geld van onze kinderen, alsof het ons geld was.

meer
Fiscale filosofie

Het recht van de gemeenschap om belastingen ten behoeve van het functioneren van de overheid te heffen is ontleend aan de bijdrage van de gemeenschap aan de maatschappelijke activiteiten die belast worden.

meer
Gas in de grond is als geld op de bank

Wat gebeurt als wij ons aardgas voorlopig in de grond laten? Moeten wij meer belasting gaan opbrengen om het daardoor ontstane gat in de begroting te dichten? Welnee! In tegendeel, wij worden rijker! Want gas in de grond is als geld op de bank. Zelfs nog beter dan geld op de bank, want het wordt elk jaar meer waard, omdat het steeds schaarser wordt.

meer
Respectvolle bijstand

Leden van de gemeenschap die tekort komen krijgen bijstand. Er is maar één regeling voor bijstand. Vergelijkbare nood wordt vergelijkbaar gelenigd.

Tegenover bijstand staat de plicht om ten minste 28 uur per week betaald of maatschappelijk nuttig arbeid te verrichten. De bijstand is dan een beloning. Anders is het een lening. Wie te veel leent wordt gelijk een asielzoeker behandeld.

meer
Verzekeringen voor het volk en de werknemers

Wij kennen volksverzekeringen, waaraan iedereen meedoet, en werknemersverzekeringen, zoals de WW voor als wij werkloos worden. Ze worden echter niet als verzekeringen gehanteerd. Betaalde premie geeft geen recht en er worden geen reserves opgebouwd. Met het Sociaal Contract wordt dat anders.

meer

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS