16 januari 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
 
Maatschappij Democratie volgens de gouden regel 13 juni 2012

Democratie wordt vaak gedefinieerd als de helft plus 1. Dat is niet hoe Het Sociaal Contract het wil. Wij stellen spelregels voor die voorkomen dat de meerderheid haar macht misbruikt om anderen haar wil op te leggen.

Democratie stoelt op de gelijkwaardigheid van alle leden van de gemeenschap. De meerderheid respecteert de minderheid en behandelt die zoals zij zelf ook behandeld zou willen worden, zij is met de minderheid solidair. Ook in het democratisch proces hanteren wij de gouden regel als toetssteen. Van ieder deel van de gemeenschap mag worden gevraagd: zou u behandeld willen worden zoals u anderen behandelt[1]? Wij accepteren dat de gouden regel ook op ons wordt toegepast. Met de maat waarmee wij meten zullen wij zelf gemeten worden. Dat is een extra prikkel om de gouden regel consequent te hanteren, want de mogelijkheid dat de rollen wel eens omgekeerd zullen worden kan niet worden uitgesloten.

Democratie is een spel waarin de deelnemers de regels tijdens het spel kunnen veranderen. En daarom zijn er regels om te bepalen welke veranderingen zijn toegestaan. Deze regels staan in onze grondwet. Grondwet staat boven wet. Artikel 1 van de grondwet geeft aan dat niet gediscrimeerd mag worden. Wetten die tot gevolg hebben dat de ouderen van nu voorrechten krijgen op een manier die het onmogelijk maakt om de ouderen van straks dezelfde voorrechten te geven, zijn discriminerend.


[1] Deze vraag slaat niet slechts op de uitkomsten, maar ook op het proces. De Duitse bezetting van Nederland tijdens de oorlog zou fout zijn geweest, zelfs al hadden ze alleen maar onze bestwil voor ogen, en zelfs al zou ze daarin zijn geslaagd. Wat wij willen doen bepalen wij zelf, daar gaat een ander niet over. Schulden schuiven wij niet door naar volgende generaties, ook al doen wij het om hun bestwil, want wij gaan niet over hun geld.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS