14 april 2021
Het Sociaal Contract
Waar staan wij voor?

Ons Nederland: een gemeenschap

waaraan iedereen zijn steentje bijdraagt,

waarin niemand wordt voorgetrokken

en waar wij niemand laten vallen

 
 
 
 
Hoe bedrijven wij politiek? Breekpunt: AOW reservering 9 juni 2012

Elke regering die door het Sociaal Contract gedoogd of gesteund wordt, zal elk jaar in haar begroting het volledige bedrag aan AOW-premie van dat jaar opzij zetten ter dekking van de aangroei van aanspraken.

De meest voor de hand liggende manier om dit te financieren is de uitbetaling van de huidige AOW te beperken tot de aanspraken die overeenkomen met de historisch betaalde premies. Het is ook mogelijk eenzelfde besparing elders op te brengen.

 

Het Sociaal Contract      KvK-nummer 55482422        Contact  

Bankrekeningnummer: 44.79.88.271 t.n.v. Het Sociaal Contract, Gouda

OP DEZE SITE ZIJN COOKIES GEÏNSTALLEERD Powered by Dutch CMS