Democratie wordt vaak gedefinieerd als de helft plus 1. Dat is niet hoe Het Sociaal Contract het wil. Wij stellen spelregels voor die voorkomen dat de meerderheid haar macht misbruikt om anderen haar wil op te leggen. Recht gaat voor democratie.

Democratie stoelt op de gelijkwaardigheid van alle leden van de gemeenschap. De meerderheid respecteert de minderheid en behandelt die zoals zij zelf ook behandeld zou willen worden, zij is met de minderheid solidair. Ook in het democratisch proces hanteren wij de gouden regel als toetssteen. Van ieder deel van de gemeenschap mag worden gevraagd: zou u behandeld willen worden zoals u anderen behandelt? Deze vraag slaat niet slechts op de uitkomsten, maar ook op het proces. De Duitse bezetting van Nederland tijdens de oorlog zou fout zijn geweest, zelfs al hadden ze alleen maar onze bestwil voor ogen, en zelfs al zou ze daarin zijn geslaagd. Wat wij willen doen bepalen wij zelf, daar gaat een ander niet over. Schulden schuiven wij niet door naar volgende generaties, ook al doen wij het om hun bestwil, want wij gaan niet over hun geld.

Wij accepteren dat de gouden regel ook op ons wordt toegepast. Met de maat waarmee wij meten zullen wij zelf gemeten worden. Dat is een extra prikkel om de gouden regel consequent te hanteren, want de mogelijkheid dat de rollen weleens omgekeerd zullen worden kan niet worden uitgesloten.

Democratie is een spel waarin de deelnemers de regels tijdens het spel kunnen veranderen. En daarom zijn er regels om te bepalen welke veranderingen zijn toegestaan. Deze regels staan in onze grondwet. Grondwet staat boven wet. Artikel 1 van de grondwet geeft aan dat niet gediscrimineerd mag worden. Wetten die tot gevolg hebben dat de ouderen van nu voorrechten krijgen op een manier die het onmogelijk maakt om de ouderen van straks dezelfde voorrechten te geven, zijn discriminerend.

De AOW moet anders. Niet alleen om dat het onbetaalbaar wordt – alhoewel dat als een paal boven water staat – maar omdat het oneerlijk is. Wij betalen ouderen met het geld van onze kinderen, alsof het ons geld was.

Wij krijgen de AOW waarvoor wij hebben betaald. Dat is ons recht, en niemand die dat van ons af pakt. Maar helaas hebben wij met elkaar afgesproken dat toekomstige generaties onze AOW zouden betalen, en betaalden wij zelf minder dan nodig was om onze eigen AOW te dekken. Dat was niet helemaal eerlijk. Wij kunnen aan deze afspraak met onszelf geen rechten ontlenen.

Het verschil tussen wat wij hebben betaald en waar wij op hebben gerekend krijgen wij van de gemeenschap als wij het nodig hebben, anders betalen wij hetzelf. Wij zullen niet op een houtje hoeven bijten. Wij krijgen een waardige oude dag en zijn er trots op dat dit niet ten koste gaat van de toekomst van het land. Wij hebben hard gewerkt om het op te bouwen en dat laten wij niet verloren gaan.

Deze aanvulling op de AOW is gelijk aan de bijstand. Het zal niet hoger of lager zijn en zal niet met afwijkende regels worden uitgevoerd. Wat wij altijd goed genoeg voor bijstandsgerechtigden hebben gevonden is goed genoeg voor ons. Met de maat waarmee wij meten worden wij gemeten.

Pensioenreserves worden uitsluitend gebruikt voor de personen voor of door wie de premies zijn betaald. Mensen voor wie te weinig premie opzij gezet is om de verwachte pensioenuitkering te financieren hebben pech. Dat is echter geen reden om geld van anderen naar hen over te hevelen. Jouw pensioengeld wordt niet gebruikt om de pensioenpech van een ander te compenseren.

Wij beseffen ten volle dat bovenstaande bepalingen voor velen zullen overkomen als een oneerlijke aanslag op hun inkomen. Maar elke reden om het oneerlijk te vinden, is dubbel en dwars een reden om het oneerlijk te vinden dat de rekening wordt doorgeschoven aan hen die part noch deel daaraan hebben.