Gezinnen, daar moeten wij het van hebben. Het Sociale Contract gelooft dat wij als gemeenschap daarin moeten investeren.

Het gezin is de belangrijkste plaats waar wij leren wat een gemeenschap is en hoe wij daarin tot ons recht kunnen komen. Goed functionerende gezinnen zijn mede daarom voorwaardelijk voor een goed functionerende gemeenschap. Een investering in de gezinnen van ons land is een investering in onze gemeenschappelijke toekomst.

Het Sociaal Contract investeert in gezinnen door de zorg van ouders en grootouders voor kinderen te belonen. Wie zorgt voor een of meer kinderen uit een gezin die te jong zijn om naar school te gaan ontvangt per dag een dagloon dat op jaarbasis voldoende is om de volksverzekeringspremies te betalen. Zorg voor basisschoolkinderen wordt beloond met de helft van dat bedrag. Ouders die er voor kiezen om hun kinderen op een crèche of bij de naschoolse opvang onder te brengen kunnen de volledige kosten over de uren die ze werken in mindering brengen op hun belastbare inkomens over deze uren. Crèches worden goedkoper doordat bijstandsontvangers als de tweede kracht in elke groep hun bijstand verdienen. Daarnaast is er kinderbijslag voor elk tweede en daarop volgende kind uit een gezin, totdat ze de basisschool verlaten.

De beloning aan ouders en grootouders wordt gefinancierd als investering. Het geld dat wij daaraan uitgeven wordt geoormerkt per jaar om uit de inkomstenbelastingen van twintig jaar verderop te worden gehaald.