Wanneer mag de gemeenschap geld lenen? Het Sociaal Contract geeft daar regels voor. En het heeft ook een goede regeling voor de bestaande staatsschuld.

De overheid leent geld alleen om investeringen te bekostigen, niet om lopende kosten te betalen. Immers, alle leningen moeten een keer worden terugbetaald, met rente. Het lenen van geld om lopende kosten te betalen komt erop neer dat wij volgende generaties laten betalen voor onze levensstijl; dat is fundamenteel oneerlijk.

Niet alle schuld is problematisch. Schuld die door geoormerkte opbrengsten gedekt wordt mag. Daarentegen zijn toekomstige aanspraken effectief ook een schuld. De effectieve staatsschuld komt voor rekening van de generaties waaronder die ontstaan is. Zij betalen daar rente over en de schuld wordt uiterlijk bij hun overlijden geïnd.