Over ons

Het sociaal contract is allereerst een paradigma – een manier van denken en zien – dat het bestaande politiek spectrum overstijgt. Het uitgangspunt van de partij is dat Nederland een rechtstaat moet worden, op basis van een sociaal contract tussen burgers en de overheid. De overheid ontleent haar mandaat aan dit contract. Het sociaal contract is consequent gebaseerd op de gouden regel: Wat gij niet wil dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

Het Sociaal Contract is in 2012 ontstaan als reactie op het verkiezingsprogramma van het CDA, waarin volledig behoud van de hypotheekrenteaftrek centraal stond. Het is ontwikkeld als een alternatief hiervoor: een politiek programma die recht doet aan de judeochristelijke wortels van onze samenleving. In ons land dient voor iedereen die hier rechtmatig gevestigd is een plek te zijn en dient de menselijke waardigheid van een ieder gerespecteerd te worden. Tot nu toe is het de ambitie geweest om een discussie over wat de christendemocratie zou moeten inhouden op gang te brengen, niet om daadwerkelijk politieke macht te verwerven.

De partij heeft lof geoogst van Geen Stijl, wat des te frappanter is omdat wij pro-Europa zijn. Wij citeren: “Het Sociaal Contract Hmm. Heldere meningen. Rationele observaties. Nuchtere conclusies. Uitgewerkte standpunten. Bizar. Dit is de perfecte partij.”

Het Sociaal Contract is een initiatief van twee generaties, in de personen van Hans en Rex Wierenga.